Co możesz zyskać

Oferujemy rozwiązania bazujące na Six Signa, Lean Manufacturing i Teorii Ograniczeń w czterech głównych obszarach:

 • nowe technologie, badania i rozwój
 • efektywność produkcji
 • analiza jakości procesów i ich doskonalenie
 • zarządzanie łańcuchem dostaw

1. Rozwój produktu

Jesteśmy gotowi rozwinąć Twój produkt w następujących kierunkach:

 • koszty materiałowe
 • nowe materiały
 • nowe komponenty
 • lepsza sprawność operacyjna
 • zbliżenie się do oczekiwań klienta
 • doskonały i prosty design

2. Doskonalenie produkcji

Chcesz osiągnąć wyższy standard produkcji? Jesteśmy gotowi do analizy Twoich procesów produkcyjnych i pomożemy Ci podnieść wszystkie kluczowe wskaźniki efektywności.

 • badanie ograniczeń
 • mapowanie strumienia wartości
 • optymalizacja i standaryzacja każdego z procesów produkcyjnych

3. Jakość procesu

Bądź bliżej klienta!

Możemy dostarczyć Ci:

 • kompleksową definicja procesu biznesowego
 • pomiary głównych wskaźników
 • analizy i badania przyczynowo-skutkowe
 • optymalizację jakości procesu
 • wdrażanie systemu kontroli jakości procesu biznesowego

4. Łańcuch dostaw

Czy jesteś zainteresowany większą elastycznością produkcji i redukcją zapasów?

 • Zapewnimy Ci efektywny dostęp do niskokosztowych regionów jak Chiny, Indie, Turcja (w zależności od wolumenu Twojej produkcji).
 • Dobierzemy optymalny dla Twojej firmy model zarządzania zapasami oraz system prognozowania zakupów.
 • Możemy udoskonalić Twoje działania logistyczne w całym łańcuchu dostaw.