Kompetencje

Projektowanie konstrukcji

 • modelowanie 3D
 • rysunki i dokumentacja 2D
 • optymalizacja konstrukcji
 • nowe technologie i materiały

Zarządzanie projektami

 • profesjonalne prowadzenie projektu
 • wdrażanie najlepszych praktyk
 • Six Sigma i Teoria Ograniczeń
 • doskonalenie jakości procesów biznesowych

Poszukiwanie dostawców

 • walidacja i audyty jakości dostawców
 • negocjowanie warunków handlowych
 • analiza kosztowa ofert
 • rozwiązywanie problemów w komunikacji z dostawcami

Optymalizacja produkcji

 • narzędzia Lean Manufacturing
 • standaryzacja procesów i stanowisk produkcyjnych
 • analiza łańcucha dostaw
 • mapowanie strumienia wartości